Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

12-12-2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. που παρέχουν υπηρεσίες (α) πολιτιστικού, (β) αθλητικού χαρακτήρα βάσει του Ν. 4019/11.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

copyrights © 2020 Evolution Projects