Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο

30-04-2014

Καλείστε την Τετάρτη 30-04-2014 και ώρα 18:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα (Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως 2- ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ), σε κοινή σύσκεψη για την κατανομή των χώρων που διατίθενται στους συνδυασμούς των υποψηφίων για την προβολή τους και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών, κατά την προεκλογική περίοδο για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών Μαΐου 2014, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 10474/13-03-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

διαβάστε το πλήρες έγγραφο 

copyrights © 2019 Evolution Projects