Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

26-04-2010

 

Με ομόφωνη απόφασή της στην τελευταία συνεδρίασή της στις 23/4/2010, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας καταδικάζει την πρακτική του Υπουργείου Εσωτερικών, που μέσω της Νομαρχίας Αθηνών, απέστειλε μειωμένη την Α’ δόση της τακτικής επιχορήγησης των σχολικών επιτροπών του 2010.

Συγκεκριμένα, το ύψος της αντίστοιχης δόσης του 2009 ανήλθε στις 256.000€, ενώ το αντίστοιχο ποσό που εστάλη για τα σχολεία της πόλης μας φέτος μόλις που ανέρχεται στις 93.000€. Η μείωση δηλαδή στα χρήματα που δίνονται στα σχολεία μας αγγίζει το εξωφρενικό ποσοστό του 64%. Στα παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το ότι αναφερόμαστε στην Α’ τακτική δόση επιχορήγησης των σχολικών επιτροπών, που σημαίνει ότι το παραπάνω ποσό θα έπρεπε να έχει ήδη χορηγηθεί τον Ιανουάριο και αντί αυτού χορηγείται στο τέλος Απριλίου.

Δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι η σχολική περίοδος πλησιάζει στο τέλος της κι οι σχολικές μονάδες θα αντιμετωπίσουν μεγάλα έξοδα λόγω της διενέργειας των ενδοσχολικών και των πανελλαδικών εξετάσεων, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι κινδυνεύει η απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων της πόλης μας, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για όλους τους μαθητές την περίοδο των εξετάσεων.

Ομόφωνα λοιπόν η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας καλεί τα αρμόδια Υπουργεία, Οικονομικών και Εσωτερικών να αποδώσουν στους δήμους και στις σχολικές επιτροπές τα αναλογούντα κονδύλια που περιέκοψαν χωρίς καμία αιτιολογία.
Τα καλεί δε, να αποδώσουν άμεσα την ήδη καθυστερημένη Β’ τακτική δόση της επιχορήγησης ώστε τα σχολεία του Χαϊδαρίου να μπορέσουν να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και να ανταποκριθούν έστω και στοιχειωδώς στις λειτουργικές τους ανάγκες. 


                                                                                  Για την Δ.Ε.Π.

Ο Πρόεδρος                                                                                                                           Τα μέλη

Σταύρος Μπαλοδήμας

copyrights © 2019 Evolution Projects