Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή καλλιτέχνη για την φιλοτέχνηση Μνημείου Εθνικής Αντίστασης στο χώρο Πάρκου Ιστορικής Μνήμης και Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

28-01-2010 Απόφαση 2010/46

46_2.PDF

copyrights © 2020 Evolution Projects