Έγκριση της προμήθειας των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου με διαδικασία "χρηματοδοτικής – μίσθωσης"

22-02-2010 Απόφαση 2010/64

copyrights © 2020 Evolution Projects