Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα)

22-02-2010 Απόφαση 2010/73

73_4.PDF

copyrights © 2020 Evolution Projects