Καταργούνται σύμφωνα με τον Καλλικράτη οι Σχολικές Επιτροπές

18-01-2011

Βάση του Καλλικράτη επίκειται κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών με τη μορφή που είχαμε μέχρι σήμερα και σύσταση δύο νέων Σχολικών Επιτροπών, μία για την Πρωτοβάθμια και μία για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αναμένεται διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. Μέχρι την έκδοσή της οι Σχολικές Επιτροπές θα συνεχίσουν να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν μέχρι σήμερα.

copyrights © 2019 Evolution Projects