Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ Δήμου και ενδιαφερομένων για τον υπολογισμό εισφορών σε χρήμα με συμψηφισμό της οφειλής γης από τον Δήμο

22-03-2010 Απόφαση 2010/101

101_5.PDF

copyrights © 2020 Evolution Projects