Άρση και επανεπιβολή της Πολεοδομικής δέσμευσης για Κ.Χ.-Πλατεία-Παιδική Χαρά-Πεζόδρομο στο ΟΤ 100 Β στην ιδιοκτησία "Χριστοδούλειου Ορφανοτροφείου"

26-04-2010 Απόφαση 2010/128

copyrights © 2020 Evolution Projects