Ορισμός Πολιτικού Υπευθύνου και Συντονιστή για την εφαρμογή του προγράμματος "Υγιείς Πόλεις" και παροχή εξουσιοδότησης για τη συμμετοχή του Δήμου Χαϊδαρίου στη γενική συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία "Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων"

25-05-2010 Απόφαση 2010/145

copyrights © 2020 Evolution Projects