Αποδοχή παραίτησης Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου και ορισμός νέου Προέδρου του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ.

31-01-2011 Απόφαση 2011/9

09_4.PDF

copyrights © 2020 Evolution Projects