Υπόδειξη Δημοτικών Συμβούλων για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Δ.Σ. του Α.Σ.Δ.Α.

31-01-2011 Απόφαση 2011/21

21_4.PDF

copyrights © 2020 Evolution Projects