Ορισμός τριών (3) υπαλλήλων στην Επιτροπή παραλαβής προμηθειών έτους 2011 (αρθρ. 28 ΕΚΠΟΤΑ)

31-01-2011 Απόφαση 2011/29

29_4.PDF

copyrights © 2020 Evolution Projects