Ορισμός Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών των προμηθειών του Δήμου έτους 2011 (αρθρ. 46 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

31-01-2011 Απόφαση 2011/30

30_4.PDF

copyrights © 2020 Evolution Projects