Ορισμός Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών όλων των προμηθειών του Δήμου έτους 2011 (αρθρ. 46 ΕΚΠΟΤΑ)

31-01-2011 Απόφαση 2011/31

31_4.PDF

copyrights © 2020 Evolution Projects