Λήψη απόφασης – Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για ρυμοτομική έγκριση των Δημοτικών οδών Οινόης και Αθηνάς, με τροποποίηση του ΟΤ 168-169 περιοχής Δάσους

17-02-2011 Απόφαση 2011/10

10_2.PDF

copyrights © 2020 Evolution Projects