Λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΕΣΔΚΝΑ για την εξυπηρέτηση του Δήμου από το ΣΜΑ Σχιστού

21-02-2011 Απόφαση 2011/73

73_5.PDF

copyrights © 2020 Evolution Projects