Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.)

18-04-2011 Απόφαση 2011/90

90_9.PDF

copyrights © 2020 Evolution Projects