Ορισμός Δημ. Συμβούλου ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας “Κέντρο Πρόληψης Εξάρτησης & Αγωγής Υγείας – Άρηξις”

18-04-2011 Απόφαση 2011/91

91_9.PDF

copyrights © 2020 Evolution Projects