Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό έτους 2011

18-04-2011 Απόφαση 2011/93

93_9.PDF

copyrights © 2020 Evolution Projects