Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μεταφορά του ΟΚΑΝΑ (σχετική απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου μας και συγκεκριμένα στο «ΑΤΤΙΚΟ» Νοσοκομείο

23-05-2011 Απόφαση 2011/126

126_10.PDF

copyrights © 2020 Evolution Projects