Λήψη απόφασης για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

23-05-2011 Απόφαση 2011/127

127_10.PDF

copyrights © 2020 Evolution Projects