Αυξάνεται το πράσινο στο Χαϊδάρι

25-11-2009

Αναδάσωση στην περιοχή του προφήτη Ηλία
από τη Δημοτική Αρχή


Η Διοίκηση του Δήμου με γνώμονα τη διαρκή ενίσχυση και αύξηση του πρασίνου στην πόλη, προχώρησε στην αναδάσωση της περιοχής του Προφήτη Ηλία, φυτεύοντας 1200 νέα δέντρα.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με σταθερά βήματα την εφαρμογή ενός στοχευμένου στρατηγικού σχεδίου δράσης, που έχει χαράξει από την αρχή της θητείας της, έχοντας ως βασική παράμετρο την αναβάθμιση και την προστασία του Περιβάλλοντος.

Με την κίνηση αυτή η Διοίκηση του Δήμου ενισχύει με περισσότερο πράσινο τις πλαγιές του Προφήτη Ηλία, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση του λόφου.

Στην συγκεκριμένη περιοχή τοποθετήθηκαν ειδή δέντρων που εναρμονίζονται πλήρως με το Αττικό τοπίο:

• Πεύκο
• Κυπαρίσσι
• Βελανιδιά
• Μηδική Δενδρώδη
• Πικροδάφνη

 

copyrights © 2019 Evolution Projects