Πρόσκληση για ανοιχτή συζήτηση

17-10-2012

Σας προσκαλούµε να συµµετάσχετε σε ανοιχτή συζήτηση σχετικά µε την ίδρυση συλλόγου µε την επωνυµία «Ελληνικός Σύλλογος για την Δενδροκοµία». H δενδροκοµία (arboriculture), όπως αυτή υφίσταται και ανθίζει στην υπόλοιπη Ευρώπη, που θα αποτελεί και το αντικείµενο του συλλόγου, ασχολείται µε την προστασία των αστικών κυρίως δένδρων καθώς και µε τη φροντίδα αυτών. Ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τα δένδρα θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Δεκτές προτάσεις και ιδέες τόσο για την υλοποίηση της συνάντησης (π.χ. µέρος, ηµεροµηνία), καθώς και για τη γενικότερη συγκρότηση και πορεία του συλλόγου.
Παρακαλούµε πολύ τους ενδιαφερόµενους να δηλώσουν συµµετοχή, ώστε να υπάρχει ένας ενδεικτικός αριθµός των ατόµων που θα παρευρεθούν και βάσει αυτού να ρυθµιστεί ο τόπος και η ηµεροµηνία της συνάντησης.
 

Μηνάς Τσακιρίδης Arborist
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210¬8625182 E¬mail επικοινωνίας: dendrot@otenet.gr
 

copyrights © 2020 Evolution Projects