Το Χαϊδάρι υπέγραψε το Σύμφωνο των Δημάρχων

06-11-2012

Το Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors) αποτελεί την κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020.
 

Ο Δήμος Χαϊδαρίου υπέγραψε το Σύμφωνο των Δημάρχων, έπειτα από την με αριθμ. 123/2011 απόφαση Δ.Σ. στις 18/04/2011. Η υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων έχει πολλαπλά οφέλη για τον Δήμο, καθώς καταρχάς δίνει το έναυσμα για την δημιουργία ενεργειακού αρχείου. Το ενεργειακό αρχείο αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο το οποίο αν αξιοποιηθεί κατάλληλα θα συντελέσει στην εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, στην αντικειμενικότερη και πιο αξιόπιστη αξιολόγηση των τεχνικών έργων και στην διαμόρφωση του ευρύτερου αναπτυξιακού πλάνου της Πόλης. Επιπλέον, το Σύμφωνο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την εξασφάλιση πηγών χρηματοδότησης προγραμμάτων και έργων σχετικού αντικειμένου. Τέλος, θα συντελέσει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσα από μία σειρά δράσεων φιλικών προς το περιβάλλον.
Στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, ο Δήμος έπρεπε να συντάξει το «Σχέδιο Δράσης για την βιώσιμη Ενέργεια» (Σ.Δ.Β.Ε.). Ειδικότερα, οι στόχοι της Δημοτικής Αρχής μέσω του Σχεδίου είναι:
1. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσα από μια σειρά δράσεων φιλικών προς το περιβάλλον που προάγουν την εξορθολογίκευση και κατά συνέπεια την εξοικονόμηση της κατανάλωσης ενέργειας.
2. Η διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης στους δημότες και η ευαισθητοποίησή τους σε ζητήματα περιβάλλοντος, το σύνθημα «Σκέψου παγκόσμια-δράσε τοπικά» πρέπει να γίνει τρόπος ζωής για τους πολίτες.
3. Η συνεργασία σε θέματα περιβάλλοντος με τους όμορους δήμους.
4. Η μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση οικονομικών πόρων για το Δήμο.

Ωστόσο, η ενεργή συμμετοχή των πολιτών και η καταγραφή των απόψεων-παρατηρήσεών τους ως προς το σχέδιο είναι απαραίτητη για την επιτυχία της προσπάθειας για την μείωση των εκπομπών ρύπων. Θα θέλαμε λοιπόν οι Χαϊδαριώτες να μας καταθέσουν τις απόψεις τους επί των δράσεων που περιλαμβάνει το Σ.Δ.Β.Ε. στο email : atheofilis@haidari.gr

 

copyrights © 2019 Evolution Projects