νέες ασφαλτοστρώσεις στο Χαϊδάρι

26-06-2017

 

 Έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, οριστικοποιήθηκε ο κατάλογος των οδών του Χαϊδαρίου, για τους οποίους υπάρχει απόλυτη ανάγκη να αντικατασταθεί ο ασφαλτοτάπητας.

 Ειδικότερα, από τον ΑΣΔΑ έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας», γεγονός που οδηγεί στην υποβολή οδών για τις οποίες εκτιμάται ότι θα πρέπει να περιληφθούν στην εργολαβία αυτή.
 Στο πλαίσιο αυτό και έπειτα από ανάγκες και διαπιστώσεις για το οδικό δίκτυο της πόλης επίκειται η ασφαλτόστρωση σε αρκετούς δρόμους του Χαϊδαρίου.
 

Η ενέργεια αυτή, αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια για την αποκατάσταση μακροχρόνιων φθορών στο οδικό δίκτυο της πόλης. Με δεδομένο τα μεγάλα-χρονίζοντα προβλήματα σε πάρα πολλούς δρόμους της πόλης μας, προγραμματίζεται από το Δήμο συνολική εργολαβία για την υλοποίηση εκτεταμένων ασφαλτοστρώσεων για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου. 

copyrights © 2019 Evolution Projects