Ψήφισμα της Π.Ε.Δ.Α. για τα έσοδα των Δήμων

07-12-2011

Το Δ.Σ της Π.Ε.Δ.Α εμμένει στις πάγιες θέσεις της Αυτοδιοίκησης ότι ουδεμία μείωση των εσόδων της είναι πλέον ανεκτή.

Ζητά από την Κ.Ε.Δ.Ε να συγκαλέσει εντός του Ιανουαρίου έκτακτο συνέδριο για το Θέμα των οικονομικών των Δήμων.

Σας παραθέτουμε το ψήφισμα της 5ης Δεκεμβρίου 2011
 

copyrights © 2020 Evolution Projects