Ομόφωνο και βροντερό «ΟΧΙ» από το Δημοτικό Συμβούλιο, στη λειτουργία Μονάδας ΟΚΑΝΑ στο ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ

06-03-2012

Με επιστολή του προς τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ αλλά και το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΊΤΕΙΟ», ο Δήμος Χαϊδαρίου τους καλεί να επανεξετάσουν την απόφαση, για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας χορήγησης υποκατάστατων (μεθαδόνης), εντός του χώρου του Νοσοκομείου, αναθεωρώντας, στην ουσία, την μέχρι πρότινος, στάση τους.
 

Στην ίδια επιστολή ο Δήμος Χαϊδαρίου ενημερώνει τους προαναφερθέντες φορείς ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, στην συνεδρίαση της 22/2/12, ύστερα από ενδελεχή συζήτηση του θέματος και την ανάπτυξη των επιχειρημάτων από τις Δημοτικές Παρατάξεις, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ τη μη εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας του ΟΚΑΝΑ εντός του Ν/Σ «Ψ.Ν.Α. – ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ». Επισήμανε δε τους εξής αρνητικούς παράγοντες, που καθορίζονται τόσο από τη φυσιογνωμία του συγκεκριμένου Νοσοκομείου, όσο και από τις πολλαπλές «επιβαρύνσεις», που θα προκληθούν στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του Δήμου, από την εγκατάσταση και λειτουργία της εν λόγω μονάδας.
Συγκεκριμένα:
1) Η νοσηλεία ψυχικά ασθενών, που δεν έχουν καμία σχέση με τοξικοεξαρτήσεις κάθε μορφής.
2) Ο κίνδυνος δημιουργίας «γκέτο» με τον συγκεκριμένο τρόπο, που προτείνεται η εγκατάσταση και λειτουργία της σχετικής μονάδας.
3) Η γειτνίαση του εν λόγω Νοσοκομείου με ικανό αριθμό σχολικών μονάδων, με σοβαρότατο και ορατό πλέον τον κίνδυνο επηρεασμού του μαθητικού δυναμικού, από την κατ’ ανάγκη γνώση της ύπαρξης της πιο πάνω μονάδας και τη μη δυνατότητα αποτροπής των συναντήσεων και των επαφών των χρηστών με τους μαθητές, σε καθημερινή βάση.

Επισυνάπτεται η επιστολή του Δήμου

 

copyrights © 2020 Evolution Projects