ΑΠΟΦΑΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

26-02-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας, στην συνεδρίαση της 18-02-2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

και καταγγέλλει τις πολιτικές των Υπουργών Οικονομικών και εργασίας, που αποφάσισαν, εντελώς αβασάνιστα, τη μεταφορά και συγχώνευση:

 

α) Της Δ.Ο.Υ Χαϊδαρίου με την Δ.Ο.Υ Αιγάλεω, σε κτίριο απόλυτα ακατάλληλο και μη προσβάσιμο για το σύνολο των δημοτών της πόλης μας, και
β) τη μεταφορά των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ι.Κ.Α, στο Δήμο του Αιγάλεω, με συνέπεια την έλλειψη προσφοράς των μέχρι σήμερα υπηρεσιών τους και την αδυναμία εξυπηρέτησης, κυρίως των ηλικιωμένων ατόμων.

Ζητάμε την άμεση μεταφορά της Δ.Ο.Υ Χαϊδαρίου (εφόσον είναι αδύνατη ή παραμονή της, στον χώρο που σήμερα λειτουργεί), σε κατάλληλο κτίριο στο κέντρο της πόλης μας, καθώς και την επαναφορά των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ι.Κ.Α, στο κτίριο που μέχρι σήμερα στεγάζονταν.

                                                                                  Για το Δημοτικό συμβούλιο Χαϊδαρίου

                                                                                                           Ο Πρόεδρος 
                                                                                                       Τάσος Λυμπέρης

 

copyrights © 2020 Evolution Projects