Προτάσεις του Δήμου προς τον ΑΣΔΑ

28-03-2016

 Ο Δήμος Χαϊδαρίου συνεχίζοντας την προσπάθεια να πραγματοποιηθούν βασικά έργα που έχει ανάγκη η πόλη μας, αιτήθηκε στον ΑΣΔΑ να περιλάβει έναν κατάλογο ώριμων έργων που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του εταιρικού συμφώνου για το πλαίσιο ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020) και να αιτηθούν στο Υπουργείο Υποδομών την πραγματοποίηση αυτής της πρότασης.
Ακολουθεί απόσπασμα από το αίτημα προς το Υπουργείο.

 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΦΑΙΑΣ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
Η μοναδική περιοχή του Δήμου Χαϊδαρίου και ίσως μια από τις ελάχιστες της Δυτικής Αθήνας, όπου δεν υπάρχει Αποχέτευση λυμάτων, είναι η περιοχή της Αφαίας Σκαραμαγκά.
Από το Δήμο Χαϊδαρίου, με χρηματοδότηση από τον ΑΣΔΑ και σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, έχουν γίνει τα ακόλουθα:
- Έχουν εκπονηθεί οι μελέτες εφαρμογής με τα ακόλουθα αντικείμενα

  •  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΦΑΙΑΣ – ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ.
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΦΑΙΑΣ – ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ. 

- Έχουν εκπονηθεί τα Τεύχη Δημοπράτησης, τα Οικονομικά Τεύχη (τιμές Δ’ 2012), τα Τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών, η Περιβαλλοντική Μελέτη 
- Έχουν ληφθεί οι αναγκαίες εγκρίσεις από την ΕΥΔΑΠ για την κατασκευή του έργου.
Το έργο αυτό, είναι απόλυτα ώριμο και δύναται να δημοπρατηθεί και να υλοποιηθεί, αμέσως μόλις εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή του.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ.
Η οδός Φαβιέρου, είναι ο πλέον κεντρικός δρόμος της πυκνοκατοικημένης περιοχής Αγ. Γρηγορούσας και αποτελεί τον εσωτερικό τρόπο σύνδεσης του Δήμου Χαϊδαρίου και του Δήμου Περιστερίου. 
Ο Δήμος Χαϊδαρίου, προτίθεται να υποβάλει πρόταση ένταξης για το έργο αυτό, όταν ενεργοποιηθεί σχετική Πρόσκληση στο νέο ΕΣΠΑ, δεδομένου ότι υπάρχει εγκεκριμένη Πράξη Αναλογισμού, καθώς και πλήρης μελέτη (Αρχιτεκτονική, Ηλεκτροφωτισμού, Φυτεύσεων, εξοπλισμού).
Παράλληλα, έχουν ήδη εκπονηθεί τα Σχέδιο Διακήρυξης και το Τεχνικό Δελτίο Πράξης του νέου ΕΣΠΑ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.
Το έργο αφορά την ανακατασκευή κτιρίου στο Ο.Τ. 65 (Παναγίτσα), σε αντικατάσταση του υπάρχοντος παλαιού και ετοιμόρροπου κτιρίου, όπου σήμερα στεγάζεται ο Σύλλογος Νεοφωκαέων της περιοχής.
Ο Δήμος Χαϊδαρίου, προτίθεται να υποβάλει πρόταση για το έργο αυτό, σε όποιο Τομεακό ή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκδοθεί Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων.

Το έργο είναι ώριμο, δεδομένου ότι έχουν εκπονηθεί η Αρχιτεκτονική και η Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη, προμελέτη στατικών και λοιπές συνοδευτικές μελέτες και ήδη, από την Τεχνική Υπηρεσία προχωρά η διαδικασία εκπόνησης του οικονομικού τεύχους, καθώς και η οριστικοποίηση συνοδευτικών μελετών, ώστε να είναι εφικτή η δημοπράτηση του έργου. 
Παράλληλα, έχουν ήδη εκπονηθεί τα Σχέδιο Διακήρυξης και το Τεχνικό Δελτίο Πράξης του νέου ΕΣΠΑ.»
Αυτή η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της διεκδίκησης για την υλοποίηση έργων από το νέο ΕΣΠΑ για τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας, αποτελεί βασικό καθήκον μας απέναντι στις ανάγκες των κατοίκων του Χαϊδαρίου. Θεωρούμε αναγκαίο, τα έργα αυτά να πραγματοποιηθούν άμεσα και η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να διεκδικηθούν με όλους τους τρόπους.
Ο Χαϊδαριώτικος λαός είναι συμπαραστάτης μας σε αυτή την υπόθεση, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι δε θα μπει στο ντουλάπι από τα Υπουργεία και τους συναρμόδιους φορεί, αλλά ούτε θα κωλυσιεργήσει στα γρανάζια της κρατικής γραφειοκρατίας. 

copyrights © 2020 Evolution Projects