Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χαιδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού εικοσι οχτώ (28) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

16-07-2018

ΩΚΟΝΟΡΦΟ-4ΗΗ_προσλήψεις_ΚΕΔΧ.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects