Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην διαδικασία ανάδειξης αναδόχου με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διακήρυξης για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου το έτος 2018

16-07-2018

Πρόσκληση_γάλα.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects