Ο Δήμος Χαϊδαρίου πρόκειται να προβεί στην επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία τηςπευθείας ανάθεσης, για υπηρεσίες «Ηχογράφησης, απομαγνητοφώνησης, κ.λ.π. πρακτικών Δ.Σ.» για το έτος 2018.

16-07-2018

ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects