Πρακτικό διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης ισοβαθμούντων υποψηφίων με κωδικό 102 της ΣΟΧ2/2017 ανακοίνωσης μας, σε ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία

16-07-2018

6Ο18ΩΗ3-9ΩΨ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΔΙΕΞ_ΔΗΜ_ΚΛΗΡΩΣΗΣ_ΙΣΟΒΑΘ_ΥΠΟΨΗΦ__Σ0Χ2-2017-ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_(1).pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects