Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανακοινώνει τη σύναψη Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (Περίοδος 2017-2018)

16-07-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ_1_2018.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects