Τροποποιημένος πίνακας κατάταξης και επιλογής προσωπικού για τον κωδικό 102 της ΣΟΧ2/2017 ανακοίνωσης μας, βάση της αριθμ.214/2018 Απόφασης του ΑΣΕΠ

16-07-2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ_ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΚΩΔ_102.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects