Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2018 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

20-09-2018

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για συνολικά δεκαέξι (16) άτομα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού, συνολικής διάρκειας έως εννέα (9) μήνες. Υποβολή αιτήσεων: από Πέμπτη 20-09-2018 έως και Δευτέρα 01-10-2018.

Συνημμένα: 1. η Ανακοίνωση
2. η σχετική Αίτηση
3. Υπεύθυνη Δήλωση

Ανακοίνωση_ΣΜΕ2_2018_(1).docx

ΑΙΤΗΣΗ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.docx

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ.docx

copyrights © 2019 Evolution Projects