Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Φωτοτυπικού Υλικού - Γραφίτη & μελανιών του Δήμου Χαϊδαρίου για τα έτη 2018-2019»

01-10-2018

ENTYΠΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx

Γραφική_ύλη_2018-2019.pdf

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ_γραφικής_2018-2019.doc

ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΦΥΛΛΑ_ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.docx

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ_ΕΝΤΥΠΟ_ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ.docx

copyrights © 2019 Evolution Projects