Εξέλιξη Προϋπολογισμού / Ισολογισμός 2016

15-10-2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ     ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
   ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ   
ΙΑΝ α΄ τρίμηνο
ΦΕΒΡ 
ΜΑΡΤ 
ΑΠΡ  β΄ τρίμηνο
ΜΑΪΟΣ 
ΙΟΥΝ
ΙΟΥΛ  γ΄ τρίμηνο
ΑΥΓ 
ΣΕΠΤ
ΟΚΤ  δ΄ τρίμηνο
ΝΟΕΜ 
ΔΕΚ 

 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΣΟΔΩΝ_1ου_2016.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΣΟΔΩΝ_5ου_2016.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΣΟΔΩΝ_8ου_2016.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΣΟΔΩΝ_4ου_2016.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΣΟΔΩΝ_9ου_2016.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΣΟΔΩΝ_11ου_2016.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΣΟΔΩΝ_3ου_2016.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΣΟΔΩΝ_12ου_2016.pdf

β_τρίμηνο_2016.xls

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΣΟΔΩΝ_7ου_2016.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΣΟΔΩΝ_6ου_2016.pdf

δ΄τρίμηνο_2016.xls

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ_2ου_2016.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΣΟΔΩΝ_10ου_2016.pdf

α_τριμηνο_2016.xls

γ_τριμηνο_2016.xls

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΞΟΔΩΝ_3ου_2016.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΞΟΔΩΝ_10ου_2016.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΞΟΔΩΝ_1ου_2016.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΞΟΔΩΝ_6ου_2016.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΞΟΔΩΝ_4ου_2016.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΞΟΔΩΝ_5ου_2016.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΞΟΔΩΝ_7ου_2016.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΞΟΔΩΝ_9ου_2016.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΞΟΔΩΝ_11ου_2016.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΞΟΔΩΝ_8ου_2016.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΞΟΔΩΝ_12ου_2016.pdf

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ_ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_2016.pdf

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ_2016.pdf

ισολογισμός_2016.pdf

προσάρτημα_ισολογισμού_2016.pdf

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_2016.pdf

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_ΚΑΤ_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ_2016.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects