Εξέλιξη Προϋπολογισμού / Ισολογισμός 2015

14-10-2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ     ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
   ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ   
ΙΑΝ α΄ τρίμηνο
ΦΕΒΡ 
ΜΑΡΤ 
ΑΠΡ  β΄ τρίμηνο
ΜΑΪΟΣ 
ΙΟΥΝ
ΙΟΥΛ  γ΄ τρίμηνο
ΑΥΓ 
ΣΕΠΤ
ΟΚΤ  δ΄ τρίμηνο
ΝΟΕΜ 
ΔΕΚ 

 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΕΣΟΔΩΝ_-_ΕΞΟΔΩΝ_2015.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΣΚΟ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΣΟΔΩΝ_ΕΞΟΔΩΝ_6ου_2015.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ_7ου_2015.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΣΚΟ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΣΟΔΩΝ_ΕΞΟΔΩΝ_10ου_2015.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ_11ου_2015.pdf

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ_ΙΣΟΛΟΓΙΜΟΥ_2015.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΞΟΔΩΝ_2ου_2015.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΞΟΔΩΝ_5ου_2015.pdf

AΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ_9ου_2015.pdf

AΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ_8ου_2015.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΞΟΔΩΝ_12οςυ2015.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΣΟΔΩΝ_ΕΞΟΔΩΝ_1ου_2015.pdf

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_2015.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΣΟΔΩΝ_12ου_2015.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΣΟΔΩΝ_5ου_2015.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΣΟΔΩΝ_ΕΞΟΔΩΝ_4ου_2015.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ_3ου_2015.pdf

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΕΣΟΔΩΝ_2ου_2015.pdf

2o_τρίμηνο_2015.xls

1o_τριμηνο_2015.xls

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ_ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_2015.pdf

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ_ΕΤΟΥΣ_2015.pdf

3ο_τριμηνο_2015.xls

4o_τριμηνο_2015.xls

copyrights © 2020 Evolution Projects