Ανακοίνωση ΣΜΕ1/2018

24-10-2018

αφορά τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής. Υποβολή αιτήσεων: από Πέμπτη 25-10-2018 έως και Δευτέρα 5-11-2018.

Ανακοίνωση_ΣΜΕ1_2018.pdf

Παράρτημα_Ανακοίνωσης_ΣΜΕ1_2018.pdf

Αίτηση_Υπεύθυνη_Δήλωση_ΣΜΕ1_2018.pdf

copyrights © 2020 Evolution Projects