Προκηρύσσουμε Δημόσιο διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση, εκμετάλλευση και λειτουργία του κυλικείου του 3ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου.

17-12-2018

Διακήρυξη_Διαγωνισμού_κυλικείου_3ου_γυμνασίου.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects