Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους ΚΗΣΚ

18-01-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΣΤΟ_ΚΗΣΚ.pdf

1_ΑΙΤΗΣΗ_ΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΣΤΟ_ΚΗΣΚ.doc

2_ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ.doc

3_ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ_ΕΡΓΩΝ.pdf

4_ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ_ΜΕΛΕΤΩΝ.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects