Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν.4070/12 (Περιφέρεια Αττικής)

31-01-2019

Ω91Ρ7Λ7-22Υ.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects