Διευκρινίσεις στα πλαίσια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ: 2811/07-02-2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Aσφαλιστική κάλυψη οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου»

20-02-2019

Διευκρινίσεις στα πλαίσια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ: 2811/07-02-2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού

Σχετικά:   Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3138 /12-2-2019  & 3214 /13-2-2019 ερωτήματα τα οποία έθεσε η Εταιρεία INTERLIFE  μέσω email

Diefkriniseis_Diagonismou_oik_2811_2_2019_final_signed.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects