Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα σημεία τοποθέτησης κάδων περισυλλογής, στα πλαίσια εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης, μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων, στο Δήμο Χαϊδαρίου».

26-02-2019

20_3.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects