Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή δένδρου, επί του πεζοδρομίου και έμπροσθεν νόμιμης θέσης στάθμευσης, στην οδό Μ. Μαυρογένους αρ. 7, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας

26-02-2019

21_3.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects