Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για πραγματοποίηση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου μας

20-02-2019

copyrights © 2019 Evolution Projects