Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, για τη στελέχωση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄)».

05-03-2019

41_5η.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects