Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα ενός (1) ΤΕ Εργοθεραπευτή και ενός (1) ΤΕ Φυσιοθεραπευτής

18-03-2019

Υποβολή αιτήσεων: από Σάββατο 9-3-2019 έως και Δευτέρα 18-3-2019.

Αίτηση_ΣΜΕ1Α-2019.doc

Παράρτημα_ΣΜΕ1Α-2019.doc

Ανακοίνωση_ΣΜΕ1Α-2019.pdf

copyrights © 2019 Evolution Projects